Rudy van der Linden

De Biezenkamp 5-T
3831 JA  Leusden
(06) 37 12 10 98
rudy@meesenpartners.nl       
    

 

 

Nieuwste blog

Laat het even weten.....

 

 

 

 

                                                                                    

                                     

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

Ik hoop dat u interessante informatie vindt op mijn site. Zoals 'Hoe zorgen we voor de match tussen inwoners en zorgaanbieders? 'Hoe communiceren we gebiedsgericht werken?' of 'Hoe positioneren we zorgloketten vanuit de vraag van de bewoners?'

Komt u op nieuwe ideeën? Deel deze inzichten vooral ook met me. Voor de invulling van een interim opdracht of project wil ik graag met u in gesprek gaan. Vanuit nieuwe perspectieven.

Bel me op (06) 37 12 10 98 of per mail rudy@meesenpartners.nl en laten we elkaar verrassen met een boeiend en persoonlijk gesprek.


Communiceren vanuit de kracht van de samenleving!

De afgelopen jaren ben ik beïnvloed door de nieuwe wind die in Nederland waait. Die van de civil society, participatiemaatschappij, doe-democratie, zelfbeheer, actief burgerschap of welk begrip dan ook van toepassing is.  

Passie
De innovatie en kracht van de samenleving spreken me aan. Die energie wil ik terug laten komen in de Communicatie van de lokale overheid. Daar ligt mijn passie.


Rol
Meedenken, wil ik, over de nieuwe rollen van de gemeente, bewoners en maatschappelijke organisaties. Hoe verhouden zij zich tot elkaar. Wat kunnen zij voor elkaar betekenen. Hoe kunnen zij samenwerken. Wat is de rol van de gemeentelijke communicatie en bewonersparticipatie hierin en specifiek mijn visie en rol als strategisch en verbindend Communicatieadviseur.


Snijvlak
Op het snijvlak van samenleving en overheidscommunicatie, daar ligt mijn kracht. Dat is de rode draad in mijn loopbaan, die begon met de keuze voor Sociologie en Overheidscommunicatie, en zich heeft uitgerold in 30 jaar ervaring als Communicatieadviseur bij gemeenten en maatschappelijke organisaties, waarvan 16 jaar als zelfstandig professional.


Vanuit deze achtergrond wil ik als Communicatieadviseur gemeenten adviseren over de transformatie in het Sociaal domein en de Omgevingswet.


Communicatieadviseur Sociaal Domein en Omgevingswet

Als strategisch Communicatieadviseur adviseer ik gemeenten bij de transformatie in het Sociaal Domein en de Omgevingswet.

Vraag
In het bijzonder ben ik inzetbaar in situaties waar interne cultuurveranderingen nodig zijn. De samenwerking met maatschappelijke organisaties een impuls kan gebruiken. Een persoonlijke match ontbreekt met zorgaanbieders.
Of waar de gemeente creatiever wil inzetten op interactieve methoden vanuit het perspectief van inwoners en lokale initiatieven.

Aanbod
Over dergelijke issues kan ik beleidsafdelingen MO en/of RO van gemeenten adviseren ten aanzien van de strategische, tactische en operationele communicatie. Hiervoor ontwikkel ik communicatiestrategieën, stel communicatieplannen samen, adviseer over de middelen en zorg in projectmatig verband voor de realisatie en uitvoering.

Hieronder valt ook het bepalen van de kernboodschap, tekstschrijven, ontwikkelen van sociale media en interactieve methoden van participatie. 

Onderscheid
Wat ik voor gemeenten kan betekenen en waarin ik me onderscheid, beschrijf ik als volgt: denken en doen, binnen en buiten en beleid en resultaat.

Denken en doen
Betekent dat ik in aanvulling op strategische advisering gebrand ben op een efficiënte en zorgvuldige uitvoering van de communicatie, bij voorkeur door resultaten te behalen in projectmatig verband in een team van gemotiveerde professionals.

Binnen en buiten
Voorop staat voor mij het proactief benaderen en betrekken van inwoners en bewonersinitiatieven bij de overheidscommunicatie; samen optrekken met de maatschappelijke organisaties en het externe proces vooraf laten gaan door een organisatietraject van interne communicatie.  

Beleid en resultaat
Niets zo onbevredigend wanneer beleid te weinig uit de verf komt door het ontbreken van voldoende draagvlak in de samenleving. De oplossing ligt voor mij mede in interactieve methoden van bewonersparticipatie, projectmatig werken, de methodiek van Factor C en Scrum. Daar wil ik me samen met bestuurders en collega’s sterk voor maken als deelnemer en coach.  

En verder nog

Website bouwen | public relations | tekstschrijven | social media | free publicity voor ZP'ers, MKB, bewoners- en vrijwilligersinitiatieven, cliënten- en adviesraden en sociaal ondernemers. Kijk hiervoor op www.sitementrix4zzp.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O