Gert van der Kolk

Gert van der Kolk

Owner at OIO - Bureau voor Organisaties in Ontwikkeling

7 december 2017, Gert, hoofd Samenleving was opdrachtgever van Rudy bij de gemeente Houten.

Als communicatiemedewerker verzet Rudy in korte tijd veel werk. Vriendelijk en vastberaden weet hij snel de juiste ingangen te vinden. Zijn klanten helpt hij resultaatgericht op weg.
Hans van Lindenberg

Hans van Lindenberg

Manager at BladenMakers

30 november 2017, Rudy heeft samengewerkt met Hans bij de uitgave van het Inclusie Magazine Samen met Elkaar

Rudy heeft op zeer betrokken wijze begeleiding geboden vanuit de gemeente Houten bij een eenmalig magazine dat BladenMakers in opdracht van de gemeente maakte. In het voortraject zorgde hij ervoor dat de wensen van de gemeente overzichtelijk werden gebundeld, zodat er een goede offerte kon worden gemaakt en een passende werkwijze kon worden afgesproken. Zo werden de eerste stappen gezet voor een prettige samenwerking
Fleur Boesveldt

Fleur Boesveldt

Beleidsmedewerker Jeugd & Onderwijs at Gemeente Houten

28 november 2017, Rudy heeft in opdracht van Fleur, projectleider de wervingscampagne Pleeggezinnen verzorgd. 

Rudy heeft zich binnen de gemeente Houten zeer verdienstelijk ingezet op zowel verschillende communicatie projecten als de vernieuwing van de gemeentelijke website. Maar bovenal heeft Rudy mij goed geholpen in de communicatiecampagne rond de Week van de Pleegzorg. Via het lokale nieuws, posters en flyers zijn mensen in Houten geïnformeerd over het belang van pleegouders en de campagne www.supergewonemensengezocht.nl. Rudy toonde zich betrokken met het onderwerp en is een prettige collega om mee samen te werken. 
   

Frans Kuijpers          

Frans Kuijpers

Eigenaar bij Frans Kuijpers, prikkelende strategisch (beleids)adviseur met onverwachte analyses en creatieve ideeën. 14 februari 2018, Frans was de opdrachtgever van Rudy als Coördinator dorpsraden bij de gemeente Meerlo-Wanssum


"Van nul naar honderd in zes seconden" dat gebruiken ze voor het aanprijzen van een nieuwe sportwagen. Zo heb jij het dorpsradenbeleid op poten gezet. Snelheid die niet ten koste ging van de mensen. Die nam je allemaal mee in die 'sportwagen'.               

                    

Jeannette Stekelenburg

Jeannette Stekelenburg

Wijkverpleegkundige bij Centraalzorg

17 juli 2017, Jeannette was namens de Raad van Kerken een klant van Rudy.

Rudy is een heel accurate webmaster die de website van de raad van kerken te Leusden goed heeft opgezet. Hij heeft plezier in het omgaan met mensen, heeft veel diverse interesses en is een heel prettig persoon om mee samen te werken. 
Carola van den Heuvel Oosterwijk

Carola van den Heuvel Oosterwijk

Bureau Zin inspireert mensen een zinvol leven te leiden en organisaties de menselijke maat te bewaren.

6 mei 2015, Rudy heeft met Carola, projectleider, samen gewerkt aan de campagne Levenskunst Leusden

Rudy is een heel goede communicatieadviseur. Zijn grote kracht is zijn timing: hij weet steeds op het juiste moment het juiste communicatiekanaal te benutten en is een kei in free publicity. Daarnaast is het ook gewoon leuk om met hem samen te werken want hij is een optimistische meedenker en teamplayer.
Hans Sybrandy

Hans Sybrandy

Zincafé at Raad van Kerken Leusden

28 april 2015, Rudy heeft de PR van het Zincafé georganiseerd in opdracht van Hans,voorzitter

Rudy verzorgt de PR van ons Zincafé. 
Hij doet dat op een bijzonder goede wijze. Hij verzorgt korte, bondige verslagen die op de website gepubliceerd worden. Ook zorgt hij voor de persberichten, die ook bijna altijd geplaatst worden. Daarnaast neemt hij initiatief voor andere pr-uitingen, zoals radio-interviews en is altijd attent om een 'persmoment' te vinden. Kortom, zeer tevreden over alle bijdragen van hem
eric-jan Tuininga

Eric-Jan Tuininga

Project Coördinator at Initiatiefgroep "Van onder op rond Welzijn in de buurt"

21 april 2015, Eric-Jan, initiator heeft met Rudy samengewerkt in verschillende groepen van bewonersinitiatieven

Rudy is een constructieve, meedenkende collega in een team met een heldere pen en prompte reacties op ieders suggesties. En ook nog een leuke man!