• Communicatieadviseur Samenleving

  Gemeente Houten
  september 2017 – december 2017 (4 maanden)

  Voor de afdeling Samenleving binnen korte tijd diverse werkzaamheden verzet. Onder meer de update van de website, de uitgave van het Magazine 'Houten voor elkaar', communicatieadvies over de verzelfstandiging van het Sociaal Team, het Symposium signaleren van kwetsbaarheid bij ouderen en de Houtense Werktafel. Samen met de beleidsadviseurs en projectleiders heb ik campagnes uitgevoerd zoals de werving van pleeggezinnen en het stimuleren van buurtinitiatieven. 

 • Communicatieadviseur Sociaal Domein en Gebiedsgericht werken

  Gemeente Epe
  mei 2016 – november 2016 (7 maanden)

  Communicatieadviseur met burn-out vervangen. Samen met de beleidsadviseurs gewerkt aan de communicatie van projecten Wmo, Participatie en Jeugd. Communicatiestrategie geschreven voor de introductie van het Gebiedsgericht werken. Hiervoor een workshop Factor C georganiseerd en storytelling.

 • Communicatiespecialist Maatschappelijke Netwerken Sociaal Domein

  Gemeente Voorst
  augustus 2015 – april 2016 (9 maanden)

  Projectmanagement bij de afdeling Sociaal domein waar het al lang ontbrak aan een Communicatieadviseur. Om te beginnen een communicatiestrategie samengesteld voor de zorgloketten van het Maatschappelijk Netwerk Voorst en het Centrum Jeugd en Gezin. Als uitvloeisel hiervan de organisatie van relatiebijeenkomsten voor zorgaanbieders, de site vernieuwd en gewerkt aan de profilering van de loketten naar de inwoners. De beleidsadviseurs heb ik ondersteund in hun communicatie rondom het Minimabeleid, Mantelzorg en de Discussienotitie Preventiebeleid Sociaal Domein. Bekijk ook de casus 'Match zorgaanbieders'.

 • Communicatieadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling, Sport en Samenleving

  Gemeente Utrecht
  januari 2014 – januari 2015 (1 jaar 1 maand)Utrecht en omgeving, Nederland

  De beleidsadviseurs geadviseerd over de communicatie van projecten zoals Vernieuwend Welzijn, Maatschappelijke Initiatieven en Welzijnsaccommodaties. Meegedacht over de ontwikkeling van nieuwe media zoals een animatiefilm en een infographic. Intern de organisatie van een workshop sociale media en bijeenkomsten over (organische) communicatie.

 • Communicatieadviseur Samenleving en Gebiedsvisies

  Gemeente Haarlem
  april 2010 – januari 2011 (10 maanden)Haarlem en omgeving, Nederland

  Communicatieadviseur vervangen die met zwangerschapsverlof ging. Gelijk aan de slag met de communicatie rondom de ondertekening van Wijkcontracten in Haarlem. Een strakke planning met nieuwsbrieven, wijkkranten en bijeenkomsten. Voor de gebiedsvisie Kleverlaanzone de projectleider ondersteund met een communicatiestrategie en een pilot crowdsourcing. Intern meegedacht over hoe de participatie te verbeteren bij gebiedsvisies.

 • Beleids- en communicatieadviseur overdracht dorpsraden bij herindeling

  Gemeente Horst aan de Maas
  januari 2008 – januari 2009 (1 jaar 1 maand)

  In verband met een fusie van drie gemeenten de overgang begeleid van de dorpsraden van Meerlo-Wanssum naar Venray en Horst aan de Maas. Zowel beleidsinhoudelijk alsook de overdracht van projecten en activiteiten. En alle benodigde communicatie verzorgd zowel binnen het projectteam, met inwoners en dorpsraden. Bekijk ook de casus 'Overdracht dorpsraden gemeentelijke fusie'.

 • Communicatieadviseur/coördinator dorpsraden

  Meerlo-Wanssum
  januari 2005 – januari 2008 (3 jaar 1 maand)

  Vervanging van een communicatieadviseur met zwangerschapsverlof. Aansluitend de opdracht van coördinator dorpsraden. Om te beginnen een advies uitgebracht over participatie samen met de dorpsraden. Aan de hand hiervan aan het werk als kwartiermaker dorpsraden voor de uitrol van het gebiedsgericht werken op sociaal- en ruimtelijk terrein. Verantwoordelijk voor participatie dorpsontwikkelingsplannen, vernieuwing dorpskernen, communicatie en een conferentie. Bekijk ook de casus 'Herinrichting dorpskernen: communicatie en participatie' en de casus 'Participatie dorpsraden'.

 • Communicatieadviseur Bestuursondersteuning

  Gemeente Amersfoort
  juni 2007 – november 2007 (6 maanden)

  De woordvoerders ondersteund bij de perscommunicatie van het college.

 • Communicatieadviseur Binnenstad

  Gemeente Veenendaal
  januari 2006 – januari 2007 (1 jaar 1 maand)

  Communicatieadviseurs vervangen in verband met zwangerschapsverlof en burn-out. Communicatie rondom de vernieuwing van de binnenstad, verkeer, redactie en aanbesteding gemeentepagina en ontwikkeling van een Wob-wijzer voor het intranet.

 • Communicatieadviseur digitale trapvelden en werkgelegenheid

  Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost
  2003 – 2005 (2 jaar)

  Communicatieadvies rondom de inrichting van buurthuizen met computers en de mogelijkheid voor inwoners om trainingen te volgen. Ook wervingscampagnes georganiseerd om bewoners via banenmarkten kennis te laten maken met werkgevers. Hierin nauw samengewerkt met het stadsdeel, ondernemers, Sociale Dienst, UWV, Woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke organisaties.

 • Contentmanager en projectleider Website en CMS

  Gemeente Noordoostpolder
  januari 2000 – januari 2003 (3 jaar 1 maand)

  Verantwoordelijk voor het beheer van de website en aansturing van twee werknemers. Aanbesteding projectmatig begeleid van de nieuwe website en CMS, uitrol en introductie van de site bij werknemers en inwoners. Hiervoor de in- en externe communicatie begeleid.

 • Communicatieadviseur Stadsonwikkeling en Stadsbeheer

  Gemeente Nieuwegein
  januari 1997 – december 1999 (3 jaar)

  Als Communicatieadviseur/woordvoerder verantwoordelijk voor de communicatie van ruimtelijke projecten zoals Blokhoeve en de Binnenstad. Betrokken bij de uitgave van de Binnenstadskrant, stadsdebatten en gemeenteraadsverkiezingen.

 • Redacteur

  Gemeente Hilversum
  januari 1998 – juni 1998 (6 maanden)

  Redactie van de gemeentepagina.